Skład

Waldemar Baryło

Przewodniczący

Bogdan Gołębiewski

Wiceprzewodniczący

Janusz Kowalski
Przemysław Masztaler

Sekretarz

Arkadiusz Pazdyka
Zdzisław Sadowski
Robert Szymański

Rafał Tchórzewski