Skład

Michał Kocięba

Przewodniczący

Michał Bielecki

Marcin Bobryk

Konrad Cichosz

Igor Downar-Zapolski

Piotr Gołos

Artur Grzybowski

Adrian Karol

Andrzej Kuć

Mariusz Połeć

Konrad Rochalski

Sergiusz Ryczel

Wojciech Szcześniak