Skład

Andrzej Hendrzak

Przewodniczący

Zbigniew Kryszałowicz
Józef Macniew
Jakub Mikulski