Skład

Krzysztof Karaś

Przewodniczący

Witold Bogdański

Wiceprzewodniczący

Waldemar Baryło
Przemysław Bukowski
Jacek Chądzyński
Mateusz Ciulak
Marek Dolata
Marcin Kucharski
Marek Ledzion
Anna Matyjasiak

Artur Mądrzak
Piotr Sikora