Skład

Kamil Witkowski

Przewodniczący

Waldemar Baryło

Adrian Byłeń