23 marca 2017

40-lecie C-O OZPN

 Okręgowe Związki Piłki Nożnej w Ciechanowie i Ostrołęce powstały w 1976 roku.  Związki  działały wówczas w ramach Wojewódzkich Federacji Sportu, a w swojej początkowej fazie  działalności skupiały …16 klubów.  Po reformie administracyjnej roku powołano Ciechanowsko-Ostrołęcki OZPN, którego prezesem od połowy 2004 roku jest nieprzerwanie…

 Okręgowe Związki Piłki Nożnej w Ciechanowie i Ostrołęce powstały w 1976 roku.

 Związki  działały wówczas w ramach Wojewódzkich Federacji Sportu, a w swojej początkowej fazie  działalności skupiały …16 klubów.

 Po reformie administracyjnej roku powołano Ciechanowsko-Ostrołęcki OZPN, którego prezesem od połowy 2004 roku jest nieprzerwanie Waldemar Trochimiuk.   W pierwszym, po reformie administracyjnej, sezonie 2000/2001 w nowopowstałym okręgu zrzeszonych były 43 kluby piłkarskie i zarejestrowanych 1087 zawodników.

 Obecnie w rozgrywkach, prowadzonych przez Okręg jak i Mazowiecki ZPN, uczestniczy 215 zespołów z 73 klubów, w tym 18 klubów młodzieżowych. Zarejestrowanych jest ok. 6000 zawodników.

  Oddana  praca wielu pokoleń działaczy klubowych miała bez wątpienia duży wpływ na utrzymanie dobrego poziomu futbolowego zarówno na północy regionu, a co za tym idzie, na całym piłkarskim Mazowszu.

 Dlatego działalność Okręgu była i jest dobrze postrzegana przez mazowieckie środowisko piłkarskie, a także władze  samorządowe. 24 marca br. podczas obchodów rocznicowych w Przasnyszu będzie okazja do podsumowań i oceny dorobku tego niezbyt wielkiego, ale prężnie działającego ośrodka.

(js)