15 września 2017

Bezpieczne stadiony na Mazowszu

Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu były tematem drugiej już konferencji, organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 14 września br. w Ząbkach.

Podczas konferencji, w której obok działaczy środowiska piłkarskiego wzięli udział  przedstawiciele władz administracyjnych województwa mazowieckiego i policji , omówione zostały podstawowe problemy, związane ze sprawą bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich.

  Przedstawiony został stan infrastruktury piłkarskiej na Mazowszu (Mirosław Starczewski), dokonano oceny stanu bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich, prowadzonych przez MZPN (Marcin Madziński), przedstawiono działania, podejmowane przez policję (mł. insp. Tomasz Maluszczak – KWP i mł. insp. Jerzy Sztuc KSP) i urząd wojewody (Małgorzata Zaorska).

  Na przykładzie  Legii Warszawa tamt. kierownik ds. bezpieczeństwa Dariusz Derewicz zaprezentował profesjonalne zabezpieczenie i organizację meczu, a w imieniu właściwego departamentu PZPN – Marcin Sabat omówił współdziałanie centrali ze związkami wojewódzkimi na przykładzie Mazowieckiego ZPN.

  Nie zabrakło też wyróżnień za współpracę na rzecz bezpieczeństwa dla mazowieckich klubów sportowych, organizacji samorządowych i policji, które jako gospodarz konferencji wręczył prezes MZPN, Zdzisław Łazarczyk ,w asyście wiceprezesa resortowego Mirosława Starczewskiego i przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczństwa, Krzysztofa Grochockiego. Szczególne podziękowania skierowano do Wojewody Mazowieckiego, Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, Komendy Wojewódzkiej i Stołecznej Policji oraz KPP w Mińsku Mazowieckim i Żurominie. Wyróżniono także Prezydenta Miasta Radomia oraz burmistrzów miast Błonie, Łomianki i Ząbki a także  wójtów gmin Dębe Wielkie i Mała Wieś. Uznaniem cieszyć się mogły także mazowiecki kluby piłkarskie : Mazur Gostynin, Victoria Sulejówek i warszawski Ursus; ich prezesi : Jacek Marciszewski, Mariusz Jarzębski i Paweł Wysocki zostali uhonorowani,  stosownie srebrnymi i złotą, odznaką za zasługi dla MZPN. Oddzielne wyróżnienie przyznano wieloletniemu działaczowi piłkarskiemu (ponad 40 lat!) Remigiuszowi Charzyńskiemu, mającemu w karierze długoletni staż członka zarządów MZPN i COOZPN, delegata szczebla centralnego i wojewódzkiego, od zawsze związanego z MKS Ciechanów.

   Kolejna już konferencja na temat bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich potwierdziła fakt bezspornej dominacji Mazowsza w tej dziedzinie w kraju. Ale jest to dziedzina, w której starań nigdy nie będzie za wiele.

(js)