26 lipca 2022

DO 200.000 ZŁOTYCH NA PROJEKTY!

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami infrastruktury. Do zdobycia jest…

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami infrastruktury. Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu. Projekty będą oceniane przez zespół ekspertów, a najlepsze z nich (do 5 w każdym województwie) będą przedmiotem głosowania graczy LOTTO.

Na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku głosowania, w każdym województwie zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają darowiznę na realizację zgłoszonych inwestycji infrastrukturalnych.Jednocześnie poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie www.gramywygrywamy.pl w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

Wnioski w konkursie można składać od dziś do 13 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o nowym programie, przedmiotach dofinansowania i zasadach konkursowych zainteresowani znajdą na stronie www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

Więcej: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie…/