16 listopada 2018

III Konferencja MZPN pt. Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu

16 listopada br. w Ząbkach odbyła się doroczna konferencja pt. Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu. Udział w konferencji, organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, był obowiązkowy dla przedstawicieli trzecio- i czwartoligowych klubów piłkarskich z Mazowsza.  Oprócz klubowych delegatów, w konferencji wzięli udział przedstawiciele mazowieckich organów samorządowych, jednostek policji,  oraz resortowych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowych ZPN.

  Tematem obrad był rozwój infrastruktury piłkarskiej na terenie Mazowsza, wnikliwie przedstawiony przez wiceprezesa MZPN, Mirosława Starczewskiego oraz metody działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich na Mazowszu, które zreferował szef Wydziału Bezpieczeństwa MZPN, Marcin Madziński. Działania podejmowane przez policję bardzo przystępnie omówili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej – Tomasz Maluszczak i  Ignacy Giza oraz  oraz Z-ca Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania, Grzegorz Kaczmarek. Zapoznano się także z prezentacją pani Małorzaty Zaorskiej, która odebrała pamiątkową plakietę dla Wojewody Mazowieckiego. Bardzo obrazowo została przedstawiona rola spikera stadionowego za sprawą prezentacji za sprawą specjalistów z Departamentu OIBI Polskiego Związku Piłki Nożnej : kol.kol. Marcina Sabata i Piotra Szefera, skądinąd spikera meczów piłkarskiej reprezentacji Polski.

   Wzorem ubiegłych lat nie zabrakło wyróżnień dla jednostek policji, organów samorządowych, klubów piłkarskich i ich kierowników ds. bezpieczeństwa. I tak w gronie laureatów znaleźli się : Komendant Wojewódzki Policji – Tomasz Michułka, Komendant Stołeczny Policji – Paweł Dobrodziej, Komendant Miejski Policji w Radomiu Sławomir Rek oraz szefowie powiatowych komend Policji w Węgrowie – Andrzej Styrczula, w Gostyninie – Marcin Cichoński, Przasnyszu – Tomasz Łysiak i Warszawie-Zachód – Tomasz Dałek.

   Uhonorowano, wyróżniające się w działaniu na rzecz bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich urzędy : Miasta i Gminy w Grójcu, Gminy Górzno, Stara Biała, Baranowo i Kołbiel.

  Za bezpieczną organizację meczów piłkarskich wyróżniono mazowieckie kluby : KS Energia Kozienice, MKS Podlasie Sokołów Podlaski, LKS Świt Staroźreby, GKS Korona Szydłowo i KS Ursus Warszawa. Pamiątkowe plakiety otrzymali najlepsi kierownicy ds. bezpieczeństwa: w III lidze – Roman Kowalski z KS Polonia Warszawa i w IV lidze – Piotr Bereznowski z Pilicy Białobrzegi.

W minionym sezonie najwięcej inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury piłkarskiej wyszło z Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego ZPN, kierowanego przez Waldemara Trochimiuka.

   Wszystkim wyróżnionym podziękował prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Zdzisław Łazarczyk podkreślając wkład pracy w sprawy stadionowego bezpieczeństwa, wkładany przez resortowego wiceprezesa MZPN, Mirosława Starczewskiego.

    To już trzecia tego rodzaju konferencja, poświęcona sprawom bezpieczeństwa na naszych stadionach, które, jak podkreślali wszyscy uczestnicy, na Mazowszu jest na coraz wyższym poziomie.

(js)