14 lutego 2017

Informacja nt. procesu uprawniania zawodników

Mazowiecki ZPN przypomina, że uprawnienia zawodników do gry odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu Extranet.   Wnioski o uprawnienia zawodników w systemie Extranet złożone przez kluby po godzinie 16.00 w piątek rozpatrywane będą dopiero w poniedziałek, a zawodnicy są nieuprawnieni do gry.

Mazowiecki ZPN przypomina, że uprawnienia zawodników do gry odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu Extranet.

 

Wnioskio uprawnienia zawodników w systemie Extranet złożone przez kluby po godzinie 16.00 w piątek rozpatrywane będą dopiero w poniedziałek, a zawodnicy są nieuprawnieni do gry.

 

Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w zawodach mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów walkowerem.

 

Informujemy, że wszelkie dokumenty w sprawie zmiany barw klubowych mogą być przesyłane drogą elektroniczną do każdego czwartku (w piątek zapraszamy osobiście do biura Związku).

 

W celu skutecznego dokonania zmiany barw klubowych zawodnika, klub pozyskujący zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na adres anna.wroblewska@mzpn.pl lub mazowiecki@zpn.pl następujących dokumentów:

a)      umowa transferowa;

b)      w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji gry amatora na dany sezon – oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu w/w deklaracji;

c)      oświadczenie – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy;

d)      wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu ( zawodnicy grający poza Mazowieckim ZPN);

e)      podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub prawnego opiekuna).

f)       Dowód wpłaty z tytułu ryczałtu w przypadku zmiany przynależności klubowej (zgodnie z paragrafem 25 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN).

 

Informujemy, że brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odmowę uprawnienia zawodnika do gry, a Związek o zaistniałej sytuacji nie jest zobowiązany do poinformowania klubu.

Po przesłaniu kompletu dokumentów Mazowiecki ZPN dokona rejestracji zawodnika do klubu pozyskującego i znajdzie się on na liście zawodników tego klub. Następnie klub ten musi utworzyć w systemie Extranet wniosek o uprawnienia zawodnika do gry w danej klasie rozgrywkowej.