26 kwietnia 2016

Informacja o Uchwałach podjętych przez Zarząd

Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016r, na wniosek Wydziału Szkolenia, podjął Uchwały dotyczące zmian w rozgrywkach, które wejdą w życie od  sezonu 2016/2017.           I.            W rozgrywkach kategorii wiekowej młodzików D1 – U-13 po rundzie jesiennej nastąpi zmiana ilości zawodników uczestniczących…

Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016r, na wniosek Wydziału Szkolenia, podjął Uchwały dotyczące zmian w rozgrywkach, które wejdą w życie od  sezonu 2016/2017.

 

        I.            W rozgrywkach kategorii wiekowej młodzików D1 – U-13 po rundzie jesiennej nastąpi zmiana ilości zawodników uczestniczących w meczu z 9 na 11 osób oraz przyjęcie zasad rozgrywania zawodów zgodnie z kategorią C2 – U-14.

      II.            Klub może zgłosić w danej kategorii wiekowej więcej niż jeden zespół.  Drużyny te mogą brać udział w rozgrywkach na tym samym poziomie rozgrywkowym w kategoriach wiekowych, w których rozgrywki na danym poziomie prowadzone są w więcej niż jednej grupie rozgrywkowej, z zachowaniem zasady – jedna drużyna klubu w grupie. Numeracja zespołów zależy od poziomu rozgrywkowego , na którym występują. W przypadku gry na tym samym poziomie – zespół w grupie wyższej otrzymuje  numer I, a występujący w grupie niższej – odpowiednio numer II, III itp. Taką samą zasadę przyjmuje się przy uzyskaniu awansu przez więcej niż jeden zespół tego samego klubu. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe ze względu na ilość grup w wyższej lidze– w takiej sytuacji awans uzyskają zespoły z kolejnymi numerami. (np. jeżeli w I lidze, w której występuje już zespół nr 1, a z II ligi awans uzyskały dwa zespoły tego samego klubu z numerami 2 i 3 – awans do I ligi uzyskuje zespół z numerem 2).

    III.            W kategoriach wiekowych, w których obowiązują zmiany powrotne tj. D1 – F2 (U13 – U-8), jeśli klub ma zgłoszony więcej niż jeden zespół, w jednym terminie rozgrywkowym zawodnik może być wpisany w protokół i brać udział tylko w jednych zawodach danej kategorii wiekowej do której został uprawniony. Wpisanie do protokołu sędziowskiego oznacza udział w meczu. Przepis ten nie dotyczy bramkarza. Zawodnik może wystąpić w zawodach innej kategorii wiekowej, z zachowanie  zasad wynikających z Uchwał Zarządu PZPN.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian przy zgłaszaniu zespołów do rozgrywek w sezonie 2016/2017.