2 marca 2022

Informacja w sprawie zawodników z Ukrainy

Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 27 lutego 2022 roku, postanowienia par 35 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej, nie mają zastosowania w odniesieniu do  zawodników…

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 27 lutego 2022 roku, postanowienia par 35 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej, nie mają zastosowania w odniesieniu do  zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Oznacza to m.in.

  1. Możliwość potwierdzania do klubów i uprawniania do gry zawodników o statusie amatora, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
  2. Brak obowiązku przedstawiania przez kluby, w trakcie procedury uprawniania zawodnika do gry, dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP; niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
  3. Brak obowiązku informowania przez kluby o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, nie uległy zmianie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

  1. Certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;
  2. W przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional),
  3. W przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

  1. W przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

  1. W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

  1. W przypadku zawodnika nieletniego wymagane jest przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA RSTP (FIFA Regulations on Status and Transfer of Players).

Niezależnie od powyższego informujemy, że aktualnie trwają konsultacje pomiędzy PZPN a FIFA dot. umożliwienia stosowania specjalnych procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy.