4 listopada 2019

Jerzy Lechowski ma 90 lat!

  Jerzy Lechowski, zasłużony działacz warszawskiej piłki, skończył 90 lat!

  Urodzony 1 listopada 1929 roku w Skierniewicach, w 1953 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1953-1970 pracował w redakcji „Przeglądu Sportowego, potem związany z tygodnikiem „Piłka Nożna”, do roku 1991 jako zastępca redaktora naczelnego.

  Był czynnym działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej, m.in. w latach 1991-1993 wiceprezesem ds. sportowych, w 1997 został członkiem honorowym PZPN. Przez niemal ćwierć wieku związany ze strukturami stołecznej piłki nożnej; w latach 1989-2000 piastował funkcję prezesa Warszawskiego OZPN, wcześniej kierował tamtejszą komisją młodzieżową oraz  był wiceprezesem WOZPN ds. sportowo-szkoleniowych.

   Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym państwowymi: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

   Życzymy Mu wielu lat życia w zdrowiu!