18 marca 2022

Kolejne wizyty edukacyjne trenerów AMO – psychoedukacja dzieci

Trenerzy Akademii Młodych Orłów poszerzają swoje wizyty edukacyjne w klubach o spotkania z rodzicami gdzie poruszają tematy m.in. z zakresu psychoedukacji dzieci. Psychologia sportu jest dziedziną nauki, która zajmuje się wy­korzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psy­chologii po to, aby umożliwić rozwój oraz poprawić osiągnię­cia sportowe. Zagadnienia psychologiczne dotyczą…

Trenerzy Akademii Młodych Orłów poszerzają swoje wizyty edukacyjne w klubach o spotkania z rodzicami gdzie poruszają tematy m.in. z zakresu psychoedukacji dzieci.

Psychologia sportu jest dziedziną nauki, która zajmuje się wy­korzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psy­chologii po to, aby umożliwić rozwój oraz poprawić osiągnię­cia sportowe. Zagadnienia psychologiczne dotyczą nie tylko samych zawodników, ale również trenerów, rodziców oraz nauczycieli.

Coraz częściej mówi się o podejściu systemowym, które oznacza trak­towanie rozwoju zawodnika, jako wypadkową współpracy wielu osób. Rodzice, trenerzy, jak i nauczyciele mają wspólny cel – wszechstronny rozwój zawodników.

Celem spotkania jest zwiększenie świadomości sportowych rodziców oraz pokazanie tego, w jaki sposób mogą wykorzystać psychologię sportu do wspierania swoich dzieci.

To właśnie z rodzicami młodzi sportowcy spędzają najwięcej czasu. Rodzic jest dla dziecka autorytetem i ma ogrom­ny wpływ na jego rozwój. Aby mądrze wspierać dzieci i spełniać się w roli spor­towego rodzica warto zadbać o odpo­wiednie przygotowanie merytoryczne.

Zachęcamy do współpracy i zapraszania trenerów do swoich akademii.