25 sierpnia 2015

Komunikat dot. opieki medycznej w rozgrywkach IV ligi

     Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że po analizie reportów delegatów oraz sprawozdań sędziów, wynika, iż na niektórych meczach IV ligi opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka, a nie jak w wymogach licencyjnych, lekarz lub ratownik medyczny.        Dlatego też począwszy od IV kolejki rozgrywek…

     Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że po analizie reportów delegatów oraz sprawozdań sędziów, wynika, iż na niektórych meczach IV ligi opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka, a nie jak w wymogach licencyjnych, lekarz lub ratownik medyczny.

 

     Dlatego też począwszy od IV kolejki rozgrywek przypadającej na termin 29-30 sierpnia 2015 roku sędzia ma prawo odmówić prowadzenia zawodów w przypadku braku na maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem meczu lekarza lub ratownika medycznego, który w obecności sędziego udokumentuje swoją obecność złożonym podpisem i pieczęcią.

 

     Rozpoczęcie meczu przez sędziego przy braku spełnienia wymogów regulaminowych w tym zakresie (np. obecność pielęgniarki) jest indywidualną decyzją sędziego i w przypadku zdarzeń i kontuzji, to on bierze odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.