10 sierpnia 2016

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI MEDYCZNEJ NA ZAWODACH MZPN

  Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że Uchwała nr 18/Z/2015 Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej obowiązuje również na sezon 2016/2017, dotyczącej treści paragrafu 17 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek MZPN.   W związku z tym informujemy, że powyższy paragraf Regulaminu na obecny sezon brzmi:   „Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas…

 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że Uchwała nr 18/Z/2015 Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej obowiązuje również na sezon 2016/2017, dotyczącej treści paragrafu 17 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek MZPN.

 

W związku z tym informujemy, że powyższy paragraf Regulaminu na obecny sezon brzmi:

 

  • „Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobie: lekarz, Pielęgniarka, ratownik medyczny lub inna osoba posiadająca udokumentowane uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy, z tym, że w przypadku tej osoby ponosi ona pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza na 15 minut przed zawodami własnoręcznym podpisem z załączniku do zawodów, który składa w obecności sędziego zawodów. Ponadto gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas meczu noszy wraz z noszowymi”.
  • Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem podjęcia.