29 maja 2016

Komunikat nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych

Komunikat nr 1 z dn. 24.05.2016r Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej   Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r. Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN rozpatrzyła wnioski złożone przez kluby mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w rozgrywkach IV ligi i…

Komunikat nr 1 z dn. 24.05.2016r

Komisji ds. Licencji Klubowych

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

 

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r. Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN rozpatrzyła wnioski złożone przez kluby mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w rozgrywkach IV ligi i podjęła następujące decyzje:

 

 1. Licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2016/2017 bez żadnych sankcji i nadzorów otrzymały następujące kluby:

 

 • MKS Ciechanów  – Ciechanów ul. 3 Maja 7
 • LKS Sparta-Bisk Jazgarzew – Wólka Kozodawska ul. Źródlana 7a;
 • Wisła Płock S.A. – Płock ul. Sportowa 3 – trawiasta; ul. Łukasiewicza 34 – sztuczna;

 

 1. Licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi w sezonie  2016/2017 z  nadzoramiotrzymały następujące kluby:

 

 • MKS Bug Wyszków:

– nadzór infrastrukturalny (I.06. pkt. 4) – na każdy mecz zabezpieczyć odpowiednie pobocze pola gry;

– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w terminiedo dnia 28.02.2017r.;

 

 • KS Drukarz Warszawa:

– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w terminie do dnia 28.02.2017r.

 

 • PWKS Huragan Wołomin:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości od strony pola gry w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.;

nadzór infrastrukturalny(I.06. pkt. 4) – zabezpieczyć odpowiednie pobocze pola gry;

 

 • SS Hutnik Warszawa:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.;

– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w terminie do dnia 28.02.2017r.;

 

 • LKS Mazur Karczew:

– nadzór infrastrukturalny (I.18) – wykonać stabilne ogrodzenie boiska trawiastego, w tym dojście do sektora kibiców gości w nie przekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.;

 

 • MKS Mławianka Mława:

– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w terminiedo dnia 28.02.2017r.;

– nadzór prawny (L.01) – przedłożyć aktualny wyciąg z KRS-u lub ewidencji Starosty w terminie do dnia 31.07.2016r;

 

 • GKS Orzeł Wierzbica:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.;

 

 • KS Ostrovia Ostrów Maz.:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.;

 

 • KS Ożarowianka:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do31.07.2016r

– nadzór personalny (pkt P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu do dnia 28.02.2017r.

 

 • MKS Szydłowianka:

– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.;

 1. Wstrzymano wydanie licencji do czasu uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji i złożenia stosownych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2016r dla następujących klubów:
 • KS Bzura Chodaków – brak dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania obiektem sportowym (I.01); brak dokumentu potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu (P.04); brak 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych (I.06 pkt. 1a) + 200 zł kary za nie nierealizowanie zaleceń Podręcznika Licencyjnego.
 • MKS Dolcan Ząbki:

– przedłożyć dokument potwierdzający ważność uprawnień trenera I zespołu (P.04)

 

 • MKS Mazovia Mińsk Maz. – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie spikera z uprawnieniami (P.05);
 • MKS Mazur Gostynin – brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia trenera do prowadzenia zespołu w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2016/2017(P.04); brak 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych (I.06 pkt. 1a)
 • GLUKS Naprzód Skórzec:

– przedłożyć dokument potwierdzający ważność uprawnień trenera I zespołu (P.04); brak 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych (I.06 pkt. 1a)

 

 • WRKS Olimpia Warszawa :

– przedłożyć dokument potwierdzający ważność uprawnień trenera I zespołu (P.04)

 

 • MKS Przasnysz:

– przedłożyć dokument potwierdzający ważność uprawnień trenera I zespołu (P.04)

 

 • KS Raszyn:

– przedłożyć dokument potwierdzający ważność uprawnień trenera I zespołu (P.04)

 

 • KS Warka:

– brak 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych (I.06 pkt. 1a) + 200 zł kary za nie nierealizowanie zaleceń Podręcznika Licencyjnego.

 

 1. Odmówiono przyznania licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2016/2017i wezwano do uzupełnienia braków oraz złożenia stosownych wyjaśnień w przedłożonej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2016r. kluby:
 • KS Błonianka Błonie – brak wniosku licencyjnego + 150 zł kary za niedotrzymanie terminu;
 • MKS Czarni Węgrów – brak wniosku licencyjnego;
 • KS Konstancin – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN;
 • GKS Korona Szydłowo – brak uprawnień spikera (P.05); brak uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa (P.02); brak pola gry spełniającego wymogi IV ligi (I.06 pkt. 3a); brak uiszczenia opłaty licencyjnej;
 • UKS Łady – brak uiszczenia opłaty licencyjnej;
 • KS Łomianki – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania obiektem sportowym (I.01);
 • KS Mszczonowianka – nieuregulowane zadłużenia wobec MZPN; brak uiszczenia opłaty licencyjnej;
 • MLKS Victoria Sulejówek – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN;
 • GKS Wilga Garwolin – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak uiszczenia opłaty licencyjnej; brak kierownika ds. bezpieczeństwa z wymaganymi uprawnieniami (P.02);
 • MKS Wkra Bieżuń – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak uiszczenia opłaty licencyjnej; brak wygrodzonego sektora kibiców gości (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK); brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia trenera do prowadzenia zespołu IV ligi w sezonie 2016/2017 (P.04);
 • MKS Znicz Pruszków – brak wniosku licencyjnego + 150 zł kary za niedotrzymanie terminu;
 • KS Żyrardowianka – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN;