19 lipca 2022

MAZOWSZE. SERCE (PIŁKARSKIEJ) POLSKI

Dzisiejszego ranka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego doszło do bardzo serdecznego spotkania, w którym udział wzięli Wicemarszałkowie Rafał Rajkowski oraz Wiesław Raboszuk, Wiceprezesi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Adam Orlikowski i Artur Kolator, a także Trenerzy Kadr: U-13 chłopców Mateusz Legierski, U-15 dziewcząt Maciej Anglart i reprezentantanci Mazowsza.

Dzisiejszego ranka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego doszło do bardzo serdecznego spotkania, w którym udział wzięli Wicemarszałkowie Rafał Rajkowski oraz Wiesław Raboszuk, Wiceprezesi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Adam Orlikowski i Artur Kolator, a także Trenerzy Kadr: U-13 chłopców Mateusz Legierski, U-15 dziewcząt Maciej Anglart i reprezentantanci Mazowsza.

Spotkanie dotyczyło podsumowania pierwszego półrocza i omówienia sukcesów naszych kadr oraz rozwoju piłki na Mazowszu. Raz jeszcze ślemy ogromne podziękowania za dotychczasowe działania i życzymy obu stronom dalszej owocnej współpracy.