23 stycznia 2018

Obowiązek zmiany statutów stowarzyszeń

Szanowni Państwo,   W ślad za pismem Polskiego Związku Piłki Nożnej uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2018 roku upływa 24-miesięczny termin dostosowania statutów stowarzyszeń do treści Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Treść Ustawy ogłoszona została w Dzienniku Ustaw RP z dnia 19 listopada 2015 roku pod poz. 1923. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z jej treścią i dostosowanie statutów stowarzyszeń do zapisów Ustawy.