21 listopada 2018

Obradował Zarząd

 20 listopada odbyło się planowe posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

  Głównymi tematami obrad była wstępna ocena rozgrywek w rundzie jesiennej 2018 roku, sprawozdanie z działalności Wydziału d.s. bezpieczeństwa na obiektach oraz Zespołu d.s. opiniowania i uzgadniania rozbudowy infrastruktury klubowej, a także Komisji Odwoławczej Związku. Dyskutowano nad propozycjami szkolenia i doszkalania kadr trenerskich w Mazowieckim ZPN. Przedłożona została informacja o realizacji programu AMO i MAMO.

  Do końca bieżącego roku odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie Zarządu MZPN w dniu 12 grudnia.

(js)