28 kwietnia 2021

Obradował Zarząd

  Obradował Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej; to już przedostatnie posiedzenie władz mazowieckiego futbolu podczas przedłużonej przez pandemię kadencji.

  Głównym tematem obrad, ograniczonych rygorami sanitarnymi, była aktualna sytuacja kadłubowych rozgrywek i wynikających z tego uwarunkowań. Nadal niejasna jest sprawa Walnego Zgromadzenia przedstawicieli związku z powodu obostrzeń epidemiologicznych; o ile wszystkie sprawy organizacyjne są już niemal w całości przygotowane, o tyle nadal brak jest bezpiecznej lokalizacji obrad. Członkowie Zarządu mają nadzieję, że sprawa ta wyjaśni się niebawem, gdyż jest zobligowany terminem zjazdu – 11 czerwca br.

  Jedno jest pewne: to była najdłuższa kadencja dwóch zasłużonych działaczy MZPN, którzy przepracowali dla Związku nieprzerwanie po 21 lat; Zdzisław Łazarczyk jak prezes Zarządu i Janusz Okólski jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. (na zdj.)

(js)