28 czerwca 2019

Obradował Zarząd MZPN

  27 czerwca obradował Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, na którym uchwalono szereg ważnych dla funkcjonowania związku spraw.

   Zatwierdzono plan pracy na drugie półrocze br. oraz podjęto uchwałę w sprawie statutowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, lecz najważniejszym tematem dnia było przyjęcie zasad i ustaleń w myśl uchwały Zarządu PZPN z dnia 24 kwietnia br. w sprawie funkcjonowania rozgrywek szczebla wojewódzkiego.

   Począwszy od 1 lipca br. zaczną działać terenowe delegatury Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach, których zadaniem będzie organizacja rozgrywek na podległym terenie, odbywających się na podstawie regulaminu rozgrywek, przyjętego na sezon 2019/20.

(js)