22 lutego 2023

OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych

1 marca 2023 r. rozpocznie się nabór do programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Poznaj założenia programu, na który w latach 2023-2024 przeznaczone zostaną 2 mld zł.

1 marca 2023 r. rozpocznie się nabór do programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Poznaj założenia programu, na który w latach 2023-2024 przeznaczone zostaną 2 mld zł.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

W wyniku informacji uzyskanych w czasie trwania pilotażu podjęliśmy szereg decyzji, które uelastyczniają założenia programu. Otworzyliśmy go na miasta – nie ograniczamy w żaden sposób wielkości samorządów, które mogą aplikować o wsparcie wynoszące do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych 

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Najważniejsze założenia Programu Olimpia

  • Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.
  • W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

– budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

– budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

  • Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 mld zł w podziale na lata:

– 2023 r. – 800 000 000 zł,

– 2024 r. – 1 200 000 000 zł.

  • Nabór do Programu będzie trwać od 1 do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje o programie, a także wizualizacje przykładowych realizacji można znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia–program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

Źródło: gov.pl

Szukasz więcej informacji lub wsparcia w zakresie pozyskania środków na działalność klubu?

Kontakt MZPN:

Paweł Wysocki

Mail: pawel.wysocki@mzpn.pl