18 stycznia 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadaniu publicznego pn.: Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego 2024. 


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:
Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego 2024. 

Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego.   

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, które złożą całościową ofertę: 

1) dla wszystkich klubów z Województwa Mazowieckiego z wyłączeniem klubów z terenu m. st. Warszawy, które uczestniczyły w 2023 roku w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zdobywając minimum 15 punktów w klasyfikacji końcowej opracowanej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Instytut Sportu, przy uwzględnieniu przelicznika maksimum 200 zł za 1 wypracowany punkt; 

2) uwzględniającą przyznanie oraz uroczyste wręczenie indywidualnych gratyfikacji finansowych dla: 

a) reprezentujących Mazowsze medalistów z 2023 roku (z wyłączeniem medalistów należących do klubów z terenu m. st. Warszawy) w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w dyscyplinach olimpijskich oraz w kategorii młodzika w grach zespołowych OOM, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego przy założeniu, że jednorazowe świadczenie nie przekroczy kwoty brutto: 

– 8 000 zł za złoty medal Mistrzostw Świata, 

– 7 000 zł za srebrny medal Mistrzostw Świata, 

– 6 000 zł za brązowy medal Mistrzostw Świata, 

– 7 000 zł za złoty medal Mistrzostw Europy, 

– 6 000 zł za srebrny medal Mistrzostw Europy, 

– 5 000 zł za brązowy medal Mistrzostw Europy, 

– 6 000 zł za złoty medal Mistrzostw Polski/Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,  

– 5 000 zł za srebrny medal Mistrzostw Polski/Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 

– 4 000 zł za brązowy medal Mistrzostw Polski/Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, z zastrzeżeniem, że medaliści, którzy w 2023 roku otrzymali więcej niż jeden medal podczas Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski/Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, otrzymają jedno świadczenie za medal o najwyższej randze podczas danej imprezy;    

b)trenerów nagrodzonych medalistów, o których mowa w pkt 2a przy założeniu, że jednorazowe świadczenie wyniesie maksimum 4 000 zł brutto, niezależnie od ilości medalistów objętych opieką trenerską;   

c) reprezentujących Mazowsze medalistów z 2023 roku, ze środowiska sportowców z niepełnosprawnościami, wskazanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” przy założeniu, że =jednorazowe świadczenie nie przekroczy kwoty brutto: 

– 8 000 zł za złoty medal Mistrzostw Świata, 

– 7 000 zł za srebrny medal Mistrzostw Świata, 

– 6 000 zł za brązowy medal Mistrzostw Świata, 

– 7 000 zł za złoty medal Mistrzostw Europy, 

– 6 000 zł za srebrny medal Mistrzostw Europy, 

– 5 000 zł za brązowy medal Mistrzostw Europy, z zastrzeżeniem, że medaliści, którzy w 2023 roku otrzymali więcej niż jeden medal podczas Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy otrzymają jedno świadczenie za medal o najwyższej randze podczas danej imprezy.     

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.   

Składanie ofert: od 15 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 marca 2024 r.

Termin realizacji zadania: od 12 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.   

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty w tym zadaniu.