28 marca 2022

Program Sportowa Polska Edycja 2022

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022 Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na…

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

link :  https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–edycja-2022

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od  do 31 marca 2022 r.

Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/