9 maja 2023

Przewodniczący Komisji MZPN ds. współpracy z samorządem terytorialnym miast Mazowsza kandydatem do MRDPP

Andrzej Trzeciakowski, Przewodniczący Komisji MZPN ds. współpracy z samorządem terytorialnym miast Mazowsza kandydatem do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zachęcamy do głosowania (tylko do 14 maja) w portalu pod adresem:  https://mrdpp.mazovia.pl/

Andrzej Trzeciakowski, Przewodniczący Komisji MZPN ds. współpracy z samorządem terytorialnym miast Mazowsza kandydatem do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zachęcamy do głosowania (tylko do 14 maja) w portalu pod adresem:  https://mrdpp.mazovia.pl/

„Koleżanki i koledzy,

startują wybory do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wykorzystując doświadczenie z czterech kadencji Warszawskiej RDPP oraz jednej kadencji Mazowieckiej RDPP startuję w tych wyborach. Mam nadzieję na dalsze pozytywne dla III sektora zmiany na Mazowszu. Moim zadaniem będzie pokazanie, że Warszawa to silna część województwa, a nie coś obok. Nie ma Warszawy bez Mazowsza i nie ma Mazowsza bez Warszawy. Warto aby w MRDPP byli silni przedstawiciele naszego miasta dlatego też proszę o pomoc i głos waszych organizacji.

W wyborach mogą głosować organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, parafie, zakony, stowarzyszenia zwykłe oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Rekomenduję do Rady dwóch innych kandydatów (każda organizacja może oddać głoś na 4 kandydatów), których znam i wiem, że współpraca z tymi osobami będzie korzystna dla Warszawy.

Nasza grupa to (z regionami wyborczymi):

Andrzej Trzeciakowski z K.S. Delta Warszawa

(Miasto St. Warszawa)

Bartek Włodkowski z Fundacji AVE

(Podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski)

Katarzyna Karolak ze Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

(Podregion warszawski zachodni obejmujący powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski – zachodni)

Głosujemy od 28 kwietnia do 14 maja oddając głos w portalu pod adresem:  https://mrdpp.mazovia.pl/

Po wejściu do systemu osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby. Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

Z góry dziękuje za głosy i jak zawsze pozostaje do dyspozycji” – Andrzej Trzeciakowski.