31 maja 2021

„Rekomendacje PZPN Dotyczące Bezpieczeństwa Dzieci”.

   Polski Związek Piłki Nożnej od lat konsekwentnie dokłada wszelkich starań, aby polska piłka nożna była bezpiecznym, przyjaznym środowiskiem dla wszystkich. Starania te nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu do dzieci. By wzmocnić ich ochronę, opracowano „Rekomendacje PZPN Dotyczące Bezpieczeństwa Dzieci”.

To obszerna publikacja przygotowana w oparciu o przepisy prawa, wewnętrzne regulacje i własne praktyki PZPN oraz wytyczne UEFA i FIFA. „Rekomendacje” zawierają wzory dokumentów, które mogą być wykorzystane w każdym klubie i każdej instytucji, wskazówki jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, kodeksy dobrych praktyk dla wszystkich mających wpływ na środowisko, w którym funkcjonują dzieci, ale również narzędzia do wykrywania zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i obniżenia ryzyka ich wystąpienia. Wskazują także środki i procedury, które umożliwiają reakcję na incydent.

Dlaczego przygotowaliśmy tę publikację? Na PZPN spoczywa szczególna rola, polegająca na tym, aby prawa dziecka w piłce nożnej były znane i przestrzegane. PZPN od początku powstania sukcesywnie wdraża i rozwija strategie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w sporcie. Dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i ochrona. Mając na uwadze, że tysiące dzieci i młodzieży regularnie trenuje piłkę nożną i ogląda rozgrywki piłkarskie, konieczne jest wzmocnienie ochrony dzieci w sporcie, w szczególności w piłce nożnej. Zamiarem PZPN jest zapewnienie dziewczynkom i chłopcom na każdym poziomie zaawansowania, bezpiecznego udziału we wszelkiego rodzaju aktywnościach piłkarskich, takich jak treningi, mecze, rozgrywki piłkarskie oraz wszelkiego rodzaju wyjazdy sportowe, obozy i zgrupowania.

Publikacja trafiła do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a także – wraz z listem od Prezesa Zbigniewa Bońka i Sekretarza Generalnego Macieja Sawickiego – do wszystkich 4360 klubów mających zgłoszoną co najmniej jedną drużynę dziecięcą lub młodzieżową.

Z treścią „Rekomendacji Bezpieczeństwa Dzieci” jako pierwsi zostali zapoznani partnerzy realizujący projekt UEFA Playmakers, bowiem ten dokument stanowi jeden z załączników do umowy, a kluby i szkoły partnerskie zobowiązały się do przestrzegania jego zapisów. Ma to na celu zapewnienie dzieciom odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa i jest jednym z wymogów UEFA.

Na bazie „Rekomendacji Bezpieczeństwa Dzieci” oraz materiałów od UEFA przygotowujemy w tej chwili kursy e-learningowe, które mają za zadanie podnosić i budować świadomość osób pracujących w piłce nożnej w różnych rolach w zakresie właśnie dbania o bezpieczeństwo dzieci.

Zachęcamy do pobrania „Rekomendacji Bezpieczeństwa Dzieci”, zapoznania się z publikacją i zdrożenia w Państwa organizacji.

Więcej na link:

https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/pilka-dla-wszystkich/pzpn-przygotowal-rekomendacje-dotyczace-bezpieczenstwa-dzieci