21 czerwca 2018

Rozegrano turniej „Diamenty Mazowsza”

  W dniach 19-20 czerwca br. rozegrano tradycyjny już turniej piłki nożnej dziewcząt pod nazwą  „DIAMENTY MAZOWSZA ”  w kategorii U-13  i U-15, organizowany przez Biuro Sportu m.st. Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i  Mazowsza, DOSiR Praga Północ oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.  

  Celem turnieju, który już na stałe wszedł do futbolowego kalendarza imprez, obok popularyzacji dziewczęcej piłki nożnej była  wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami z piłkarskich okręgów Mazowsza i wyselekcjonowanie najbardziej utalentowanych piłkarek, pod kątem ich udziału w kadrach wojewódzkich Mazowieckiego ZPN.

  Do  turnieju   przystąpiły  drużyny,  reprezentujące  OZPN-y oraz najważniejsze ośrodki piłkarskie regionu. Marek Anglart, dyrektor praskiego turnieju, podkreślił wspaniałą atmosferę zawodów, rozgrywanych na płycie stadionu przy Kawęczyńskiej, zamienionej na czas Mundialu w „Strefę piłkarskich emocji”, integrującą młode piłkarki z całego Mazowsza. Najliczniej reprezentowany był  Radomski Okręg ZPN, co stanowi dowód powagi, z jaką podchodzą tamtejsi działacze do piłki dziewczęcej.

  Największą furorę zrobiły drużyny, zestawione przez młodą trenerkę z warszawskiej Pragi, Agnieszkę Witkowską, które imponowały na stadionie jakością gry, wynikami i radością z dobrej zabawy. I jak podkreślają prowadzące dwudniowe zawody sędzie : Agnieszka Szybińska i Marta Brudnicka – wszystko w duchu fair play!

Dawaj, Mazowsze !

(js)