30 listopada 2021

Spotkanie dotyczące współpracy organów samorządowych z powiatu płońskiego, a Urzędem Marszałkowskim i Mazowieckim ZPN

W poniedziałek 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Wójt Gminy Płońsk - Aleksander Jarosławski, Wójt Gminy Nowe Miasto - Sławomir Zalewski, Sekretarz Gminy Płońsk - Andrzej Stolpa, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej - Sławomir Pietrzyk.

Celem spotkania było omówienie współpracy między samorządem powiatowym i gminnym a Urzędem Marszałkowskim i MZPN. Przygotowany został kalendarz imprez na terenie powiatu płońskiego, a pomysłodawcą tego projektu jest Wójt Gminy Płońsk – Aleksander Jarosławski. W piątek 3 grudnia odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział wszyscy wójtowie z powiatu płońskiego i prezesi klubów z całego powiatu