25 kwietnia 2022

Startuje projekt UEFA: Ochrona dzieci w piłce nożnej

Informujemy, że UEFA uruchomiła projekt pt. „Ochrona dzieci w piłce nożnej”. Przedsięwzięcie, przy współpracy z Terre des hommes, ma za zadanie wspierać związki członkowskie UEFA oraz podmioty związane z piłką nożną, które chcą poszerzać wiedzę oraz podnosić swoje umiejętności w zakresie ochrony dzieci. Serdecznie zachęcamy do korzystania! Polski Związek…

Informujemy, że UEFA uruchomiła projekt pt. „Ochrona dzieci w piłce nożnej”. Przedsięwzięcie, przy współpracy z Terre des hommes, ma za zadanie wspierać związki członkowskie UEFA oraz podmioty związane z piłką nożną, które chcą poszerzać wiedzę oraz podnosić swoje umiejętności w zakresie ochrony dzieci. Serdecznie zachęcamy do korzystania!

Polski Związek Informuje, że ukończenie kursów będzie obligatoryjne dla uczestników, którzy będą starać się aplikować na kursy trenerskie organizowane przez Wojewódzkie ZPN (prowadzone według nowych wytycznych UEFA). Aby przejść do kursu należy kliknąć TUTAJ (obowiązkowa jest rejestracja).  

– Jednym z najważniejszych obszarów działania Polskiego Związku Piłki Nożnej jest inwestowanie w przyszłość w postaci szkolenia dzieci i młodzieży. Jako środowisko piłkarskie musimy w szczególności zadbać o to, żeby zajęcia odbywały się w komfortowych, bezpiecznych dla dzieci warunkach, ponieważ to właśnie jest jednym z najważniejszych czynników powodujących, że dzieci pragną grać regularnie w piłkę nożną. Chcemy podnosić świadomość wszystkich osób, które są zaangażowane w szkolenie dzieci właśnie w tym zakresie, dlatego opracowaliśmy dokument pt. „Rekomendacje bezpieczeństwa dzieci”, który zawiera zbiór wskazówek dla klubów w tym obszarze, a kolejnym krokiem jest umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony dzieci przez trenerów czy rodziców. Właśnie do tego służą świeżo udostępnione kursy e-learningowe opracowane wraz z UEFA oraz organizacją Terre des hommes – powiedział Przemysław Prętkiewicz, Dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots).

– Kurs online dotyczący ochrony dzieci, ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości trenerów w zakresie ochrony dzieci w piłce nożnej. Na tym kursie, w bardzo przystępnej formie szkoleniowcy znajdą niezbędne informacje dotyczące najważniejszych zagadnień z tematyki bezpieczeństwa i ochrony dzieci w szeroko pojętym procesie treningowym, na każdym etapie współzawodnictwa. Ogromną zaletą tego typu edukacji (online) jest fakt, iż trener w każdym momencie może wrócić do interesujących go zagadnień. Dzięki temu na poszczególnych sesjach kursów trenerskich możemy się skupić w większym zakresie na zagadnieniach stricte piłkarskich – powiedział Paweł Grycmann, Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN.

 Kursy e-learningowe „Ochrona dzieci w piłce nożnej (Safeguarding children)” dostępne są w następujących formach:

– Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony dzieci w piłce nożnej. Kurs ten przedstawia koncepcję ochrony i naszą wspólną odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego środowiska piłkarskiego dla dzieci. Kurs ten jest polecany wszystkim osobom związanym z piłką nożną, w tym rodzicom, oraz osobom zainteresowanym tą tematyką (trwa około 15 minut).

– Ochrona dzieci dla trenerów. Ten kurs jest bardziej szczegółowy i obejmuje takie tematy, jak rozpoznawanie oznak nadużycia, sytuacje szczególnego ryzyka dla dzieci w środowisku piłkarskim oraz sposoby reagowania na obawy związane z bezpieczeństwem (trwa około 45 minut).

– Ochrona dzieci dla pracowników. Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio pracują z dziećmi w piłce nożnej. Kurs pomoże im zrozumieć ich rolę w zakresie ochrony, a także pokaże, jak mogą podejmować środki zapobiegawcze i zgłaszać niepokojące sytuacje (trwa około 30 minut).

– Ochrona dzieci dla punktów kontaktowych ds. ochrony dzieci. Kurs ten zapewnia dogłębne szkolenie dla osób, które wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy, takich jak punkty kontaktowe ds. ochrony dzieci lub wyznaczone główne osoby kontaktowe ds. ochrony dzieci, które będą zajmować się problemami związanymi z dziećmi (trwa około 45 minut).

Źródło: PZPN