24 stycznia 2022

Trwa nabór wniosków o dofinansowania w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze – 66,9 mln zł. Ogłoszony nabór dotyczy 3 zadań: 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” –  21 mln zł – (nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest…

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze – 66,9 mln zł.

Ogłoszony nabór dotyczy 3 zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” –  21 mln zł – (nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest prowadzony w formie papierowej).

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe –  30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

Terminy składania wniosków:

dla zadania nr 1 do dnia 31.01.2022 r.

dla zadania nr 2 do dnia 18.02.2022 r.

dla zadania nr 3 do dnia 18.02.2022 r.

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci