15 czerwca 2024

Turniej Regionalny 1×1 już 18 czerwca w Warszawie

W załączeniu przesyłamy haromonogram (ogólny i szczegółowy) Turnieju Regionalnego 1×1, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku na obiekcie Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przy ulicy Marymonckiej 42 w Warszawie (Boisko „B” i „C”). Przypominamy kilka istotnych kwestii związanych z rozgrywkami: Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą: Kopię…

W załączeniu przesyłamy haromonogram (ogólny i szczegółowy) Turnieju Regionalnego 1×1, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku na obiekcie Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przy ulicy Marymonckiej 42 w Warszawie (Boisko „B” i „C”).

Przypominamy kilka istotnych kwestii związanych z rozgrywkami:

 1. Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą:
 1. Kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie klubu/rodzica o posiadaniu takiego ubezpieczenia;
 2. Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport; BRAK DOKUMENTU POWODUJE NIEDOPUSZCZENIE DO TURNIEJU!!!
 3. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (jeżeli klub zgłaszał zawodników w różnych kategoriach wiekowych – proszę skopiować zgłoszenie dla każdego zawodnika);
 4. Wypełnione oświadczenie trenerów, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 5. Wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgód, dotyczących Turnieju, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu;

ZGODY TRENERÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH MUSZĄ BYĆ W ORYGINAŁACH.

Proszę Trenerów lub rodziców/opiekunów prawnych o przygotowanie wyżej wymienionych dokumentów, co pozwoli nam na sprawne przeprowadzenie rejestracji zawodniczek i zawodników w dniu turnieju.

Proszę o zapoznanie się z ogólnym harmonogramem, gdzie znajdą Państwo informacje na temat godziny przybycia na turniej.

W przypadku zauważenia błędów również proszę o informację zwrotną mailem.

Zgodnie z Regulaminem Turnieju, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej z etapu regionalnego musi wyłonić po 16 zawodniczek i 16 zawodników w każdej kategorii wiekowej. W związku z powyższym poniżej przekazujemy zasady wyłonienia zwycięzców:

 1. Z każdej grupy rozgrywkowej awans do etapu wojewódzkiego uzyskuje zwycięzca grupy.
 2. W przypadku, gdy grup w danym roczniku jest mniej niż 16, awans do Turnieju Wojewódzkiego uzyskują (poza zwycięzcami):
 1. Wicemistrzowie grup biorąc pod uwagę liczbę zawodniczek/zawodników w grupie co oznacza, że jeżeli grupa „A” liczy 6 osób, a kolejna grupa „B” – 7 osób – to pierwszeństwo awansu do rozgrywek wojewódzkich uzyskuje wicemistrz grupy „B”.
 2. W przypadku dalszej potrzeby kolejno zawodniczki/zawodnicy z miejsc III, IV , itd. przy uwzględnieniu punktu 3 lit. A.
 3. W przypadku, gdy zawodniczki/zawodnicy z różnych grup uzyskają tę samą liczbę punktów, o awansie do turnieju wojewódzkiego decydować będzie korzystniejsza różnica pomiędzy zdobytymi a straconymi bramkami, przy dalszej równości – ilość zdobytych bramek przez zawodniczkę/zawodnika,
 4. Zasady ustalania kolejności miejsc w rozgrywkach opisane są w § 8 „Regulaminu II edycji Turnieju Piłki Nożnej „Turniej Gry 1×1””.

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Regulamin pobierzesz TUTAJ: http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-II-edycji-Turnieju-Gry-1×1-1.pdf

Harmonogram i informacje dodatkowe znajdziesz TUTAJ: http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/Co-gdzie-kiedy-harmonogram-ogolny.pdf

Dziewczęta 2013:

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2013-dziewczeta.pdf

Chłopcy 2013 (1):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2013-chlopcy-1-strona.pdf

Chłopcy 2013 (2):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2013-chlopcy-2-strona-1.pdf

Chłopcy 2014 (1):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2014-chlopcy-1-strona.pdf

Chłopcy 2014 (2):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2014-chlopcy-2-strona.pdf

Dziewczęta 2014:

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2014-dziewczeta.pdf

Chłopcy 2015 (1):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2015-chlopcy-1-strona.pdf

Chłopcy 2015 (2):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2015-chlopcy-2-strona.pdf

Dziewczęta 2015:

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2015-dziewczeta.pdf

Chłopcy 2016 (1):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2016-chlopcy-1-strona.pdf

Chłopcy 2016 (2):

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2016-chlopcy-2-strona.pdf

Dziewczęta 2016:

http://www.mzpn.pl/wp-content/uploads/2024/06/2016-dziewczeta.pdf