27 stycznia 2022

Ulga sponsoringowa (ulga CSR) jak rozliczać?

Jak już informowaliśmy (tutaj) od poczaku 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej (zwanej również ulgą CSR) w przypadku poniesienia wydatków m.in. na sponsoring klubów sportowych. Ulga sponsoringowa w PIT i CIT To nowe rozwiązanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców – mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania…

Jak już informowaliśmy (tutaj) od poczaku 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej (zwanej również ulgą CSR) w przypadku poniesienia wydatków m.in. na sponsoring klubów sportowych.

Ulga sponsoringowa w PIT i CIT

To nowe rozwiązanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców – mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 % kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Podatnik (przedsiębiorca), który spełni określone warunki, będzie mógł odliczyć łącznie aż 150 % poniesionych w ten sposób kosztów, tj.: 100 % będzie standardowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a kolejne 50 % tych samych kosztów zostanie ponownie odliczone od podstawy opodatkowania. Ulga zostanie odliczona max. do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Będzie ona odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Jakie działania przedsiębiorca będący sponsorem uzna za koszty kwalifikowane?

  • – m.in. zakup sprzętu sportowego dla klubu / akademii, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
  • – stypendium sportowe;
  • – koszty poniesione na organizację imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową (tj. poniżej 999 osób);
  • – koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Ulga będzie odliczana w zeznaniu rocznym, przy czym będą również wykazywane poniesione koszty uwzględnione w uldze podatkowej.

Korzyścią dla podatnika (przedsiębiorcy) oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do KUP, będzie prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. 

Darowizna nie może być kosztem podatkowym

Warunkiem potrącenia od przychodu wydatków na sport jest wzajemność świadczeń (np. reklama lub inne świadczenia sponsorskie). Jeżeli firma jedynie wpłaci pieniądze, aby wesprzeć dany klub sportowy, to zostanie to potraktowane jako darowizna. Ta natomiast nie może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu (na darowizny przysługuje odrębne odliczenie przewidziane w ustawach o PIT i CIT).

Inaczej będzie, gdy na przykład firma zasponsoruje klub piłkarski, ale w zamian na trybunach i koszulkach pojawia się jej logo. Wówczas można uznać, że wydatek miał na celu osiągnięcie przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – jako wydatek na cele reklamowe, promocyjne. Istotne jest tylko, aby w tym zakresie podpisać umowę sponsoringową i jej przestrzegać.

Jak obliczyć ulgę?

Przykład:
Jeśli przedsiębiorca zainwestuje w sponsoring klubu 100.000 PLN (i płaci podatek w wysokości 19%), ulga podatkowa pozwoli mu odzyskać 9,5 tys. PLN
(100.000 PLN x 50% x 19% podatek = 9,5 tys. PLN)
Przy czym kwota wydatków poniesionych na ulgę CSR nie może przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych.

Już teraz przedsiębiorcy ponoszący wydatki, które znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowanych powinni zastanowić się nad dokonaniem wstępnej analizy zawartych umów związanych z działalnością klubów sportowych, a także przyjrzeć się kosztom ponoszonym na sport tj. zakup sprzętu sportowego czy organizację imprez sportowych.

Artykuł sporządzony w oparciu o publikację na stronie: ksiegowosc.infor.pl