26 kwietnia 2015

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze MZPN

 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 10/Z/2015, w dniu 19 czerwca 2015 roku (piątek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego ZPN.  Zgodnie z artykułem 19 paragraf 1 Statutu Mazowieckiego ZPN delegatami na powyższe Zgromadzenie są osoby, które były…

 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 10/Z/2015, w dniu 19 czerwca 2015 roku (piątek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego ZPN.

 Zgodnie z artykułem 19 paragraf 1 Statutu Mazowieckiego ZPN delegatami na powyższe Zgromadzenie są osoby, które były delegatami na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 czerwca 2012 roku. W przypadku wyboru nowego delegata (zmiany) prosimy o wypełnienie poniższego wykazu i przesłanie listem, faksem lub e-mailem do siedziby Związku (na wykazie wymagane są: pieczątka klubu i podpisy upoważnionych zgodnie ze Statutem osób) do dnia 8 maja 2015 roku.

 

Dokumenty:

1. Pismo przewodnie

2, Uchwała nr 10/Z/2015

3. Uchwała nr 11/Z/2015

4. Wykaz