27 kwietnia 2016

Wnioski na licencje czas składać

Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN, działając zgodnie z postanowieniami „Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017”, przekazuje poniżej wnioski licencyjne dla klubów IV ligi (termin składania 16 maja br.)  oraz klubów młodzieżowych (termin składania do 31 maja br.). Jednocześnie Komisja…

Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN, działając zgodnie z postanowieniami „Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017”, przekazuje poniżej wnioski licencyjne dla klubów IV ligi (termin składania 16 maja br.)  oraz klubów młodzieżowych (termin składania do 31 maja br.).

Jednocześnie Komisja ds. Licencji przypomina, iż Uchwałą nr 8/Z/2016 z dnia 01.03.2016r Zarząd Mazowieckiego ZPN przyjął zmiany w „Podręczniku Licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017” wynikające z Uchwały Zarządu PZPN nr II/37 z dn. 22.02.2016r. Tym samym zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki ZPN, do zapoznania się „Podręcznikiem Licencyjnym […] na sezon 2016/2017” (w załączeniu) oraz do realizacji jego postanowień.

 

Druk wniosku o przyznanie licencji klubowej dla IV ligi

 

Druk wniosku o przyznanie licencji klubowej dla klubów młodzieżowych

 

Podręcznik licencyjny PZPN dla klubow IV ligi i niższych klas rozgrywkowych

 

Uchwała Komisji Licencji Klubowych nr 1/2016

 

Uchwała Komisji Licencji Klubowych nr 1/2015

 

Tabela z wymogami licencyjnymi