2 lutego 2022

Zdobądź licencję UEFA B

Do 31 marca na całym Mazowszu [w tym w Delegaturach: Ciechanów-Ostrołęka, Płock. Radom (w Siedlcach kurs już się rozpoczął) i oczywiście w warszawskiej centrali] trwa nabór na kurs trenerski UEFA B. Zobacz, co trzeba zrobić, aby zarejestrować się na ten kurs. KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU …

Do 31 marca na całym Mazowszu [w tym w Delegaturach: Ciechanów-Ostrołęka, Płock. Radom (w Siedlcach kurs już się rozpoczął) i oczywiście w warszawskiej centrali] trwa nabór na kurs trenerski UEFA B. Zobacz, co trzeba zrobić, aby zarejestrować się na ten kurs.


KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www.pzpn24.pzpn.pl


Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener – po założeniu konta na pzpn24 oraz dodania funkcji trener (numeru licencji nie trzeba wpisywać) –  w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – wybrać Mazowiecki ZPN / rodzaj – kursy trenerskie / wyszukaj”  musi aplikować na odpowiedni kurs trenerski.

Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24.pzpn.pl

Ważne:

Wymagane dokumenty załączamy bezpośrednio w czasie aplikowania na kurs, a po tym czasie jako uzupełnienie  – w swoich kontach na pzpn24 – funkcje i organizacje/funkcja trener – edytuj / dyplomy i dokumenty

Do aplikowania na kurs wymagane jest:

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

– zaświadczenie o ukonczeniu kursu pomocy przedmedycznej

– świadectwo minimum posiadania wykształcenia średniego

 – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

– oświadczenie uczestnika kursu  – dokument ten generuje się na ostatnim etapie aplikowania

Zapisy do 31.03.2022 – koszt udziału 2460 zł