9 lutego 2016

Zmiana przepisów dot. gry zawodników do 19 roku życia w jednym terminie

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ „Zmiana przepisów dot. gry zawodników do 19 roku życia w jednym terminie”                       Informujemy, że w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Polskiego Związku Piłki Nożnej zmianie uległa treść paragrafu 4, pkt…

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

„Zmiana przepisów dot. gry zawodników do 19 roku życia w jednym terminie”

 

 

 

                Informujemy, że w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Polskiego Związku Piłki Nożnej zmianie uległa treść paragrafu 4, pkt 2 – dotyczącego czasu gry w jednym terminie zawodników do 19 roku życia.

 

„Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza)”

 

W związku z powyższym zapisem nieaktualna jest interpretacja, że zawodnik może w drugim meczu dograć do czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom.

 

Powyższy zapis przyjmuje się, jako obowiązujący od początku rundy wiosennej.

 

 

Sekretarz                                                                                   Przewodniczący

Wydziału Rozgrywek                                                              Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego ZPN                                                              Mazowieckiego ZPN

 

 /-/Piotr Sikorski                                                                   /-/Krzysztof Karaś